In beeldende therapie wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies met beeldende materialen, gereedschappen en technieken, bijvoorbeeld schilderen, tekenen, textiel, metaal, steen, hout en digitale middelen. De cliënt doet tijdens dat proces fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op. Bijzonder aan beeldende therapie is dat het werkstuk concreet is. De cliënt kan het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie wordt door veel cliënten beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert hen met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Beelden komen vaak uit het onbewuste en kunnen ons ook een verhaal vertellen. Een verhaal dat wij zelf niet met woorden hadden bedacht.

Werken met beelden kan mensen daarom verder helpen in een bewustwordings- of veranderingsproces.

Door een beeld te creëren en daar later de vragen over te beantwoorden zoals die in Lutografie gesteld worden, kan er een verschuiving in beleving plaatsvinden. Een beeld kan ook een stip op de horizon worden.

Monique tekende in de Lutografie een beeld waar zij zich prettig voelde: in een huis op een groot stuk land. Er waren dieren en paarden. Dit beeld is blijven hangen en heeft haar (onbewust) gebracht waar ze nu is paardencoach in Spanje.

Achter iedere foto zit een herinnering. Herinneringen die we vaak niet willen vergeten. Door met foto’s te werken creëren we een verhaal. We brengen orde aan in een chaos van verhalen in ons hoofd. Foto’s gebruiken we om ons verhaal verder te nuanceren en vast te leggen.

Suzan heeft tijdens een opdracht in Lutografie een collage gemaakt van haar overleden zoontje (2 jaar). Het deed heel veel pijn om de foto’s bij elkaar te zoeken, ze is er vier weken mee bezig geweest. Welke foto’s vertelden het verhaal van zijn leven? Uiteindelijk, na het kopen van een grote lijst, heeft de collage een plek gekregen boven zijn speeltafeltje. Het is nog niet makkelijk om naar te kijken, maar wordt wel beter. Suzan is trots op de collage. Dit is haar kind en dat mag niemand vergeten.


x